Bíró Csaba 30/436-8624 – Bíró Tibor 30/299-4678

HU   |   EN

Karbantartás

Vissza a főoldalra

1, A kézi műszerek ajánlott karbantartása, tisztítása, sterilizálása
2, Autoklávozás és kezelés optikai fénykábelek és optikás eszközök esetén
3, Vásárlói tájékoztató

A kézi műszerek ajánlott karbantartása, tisztítása, sterilizálása:

1. Az új műszereket használat előtt tisztítani, szárítani és sterilizálni kell. Mivel új műszereknél a mozgó részek közötti játék kicsi, tisztítás után levegőn meg kell szárítani és néhány csepp savmentes olajjal meg kell kenni a csatlakozó részeket és a rugók súrlódó felületét. Működtetés előtt néhány percig pihentetni kell, hogy az olaj a súrlódó felületek közé szivárogjon. A műszerek kenését minden tisztítás után el kell végezni ; csak néhány csepp olajat használjunk , spray esetén vékony egyenletes réteget képezzünk. Erre a célra az általunk forgalmazott olajsprayt ajánljuk.

2. Öblítés: A műszereket használat után azonnal öblíteni kell meleg (nem forró) folyóvízben. Az öblítés eltávolítja a vért és a szöveteket. Külön figyelni kell a vértelenítő/fertőtlenítő szerek előírás szerinti használatára! (megfelelő feloldás, előírt áztatási/tisztítási idő)

3. Tisztítás: Ha öblítés után nem lett azonnal elvégezve, a műszereket áztatni kell semleges hatású (pH7) vizes oldószerben. A tisztítás történhet ultrahangos mosó berendezésben, automatikus mosóberendezésben és kézi módszerrel. Finom műszereket, pld.: mikrosebészeti műszereket célszerű kézzel tisztítani. Ilyenkor puha műanyag tisztító kefét és csak semleges (pH7) oldószert használjunk. A mosás módjától függetlenül a kézi műszereket mindig nyitott állapotban mossuk és öblítsük. Csak olyan fertőtlenítő és tisztító oldatokat alkalmazzunk, melyek erre a célra lettek kifejlesztve. Ne használjunk drótból készült kefét vagy csiszolóanyagot a tisztításhoz. Ultrahangos tisztítás esetén a műszereket rögzítsük a tálcán. Szénacélból készült és nikkel vagy króm bevonatú műszereket ne tisztítsunk és sterilizáljunk az általunk gyártott/forgalmazott rozsdamentes acélműszerekkel együtt. Tisztításkor tartsuk be a gyártók utasítását.

4. Öblítés, szárítás: Tisztítás után a műszereket folyó vízben öblítsük azok néhányszori nyitásával és zárásával, majd öblítsük desztillált vagy ioncserélt vízben. Szárítsuk meg a műszereket, majd olajozzuk be a mozgó részeket és ellenőrizzük a működését és állapotát. Olajozáshoz ne használjunk ipari olajat, csak a sebészeti kézi műszerek olajozására gyártott olajat.

Kérjük ellenőrizze a következőket:

Az ollópengék simán csússzanak teljes hosszon, zárt helyzetben nem lehetnek lazák.
Ellenőrizze a vágást vékony gézen. A pengehossz háromnegyed részén vágnia kell a hegyéig.
A csipeszek hegyének fednie kell egymást.
Érfogók és tűfogók pofái között nem lehet rés, könnyen nyíljon és záródjon, a csatlakozórész ne legyen laza.
Ellenőrizze a tűfogó pofabelső felületének kopását.
Vágóműszereknek és késeknek éles, sértetlen pengéjének kell lenni.
5. Sterilizálás: Az általunk gyártott/forgalmazott orvosi kézi műszerek valamennyi Magyarországon használatos eljárással sterilizálhatóak, a hatályos előírások betartása mellett. Készlet sterilizálásakor helyezzük a műszereket speciális rozsdamentes tálcára. Ha több tálca is van, a nehezebbet helyezzük alulra. Autoklávozás közben sohase zárjuk a műszereket. Ha a gőz nem tudja elérni a fém felületét, az nem lesz steril. Az eljárás során mindig tartsuk be a sterilizátor gyártók utasításait.

6. A rozsdamentes acélműszerek csak ideális körülmények között rozsdamentesek. Ha a korszerű, korrózióálló acélból készült műszereket helyesen kezeljük, hosszú élettartamúak lesznek. A használaton kívüli műszereket száraz, sav- és lúg gőzeitől mentes helyiségben tároljuk. A műszerek használata során fellépő természetes kopás miatti javítást csak szakember végezheti. A hosszabb élettartam elérése érdekében kerüljük a műszerek dobálását, összeütődését, elejtését; óvjuk az eszközöket a mechanikai, vegyi és egyéb károsító hatásoktól!

Autoklávozás és kezelés optikai fénykábelek és optikás eszközök esetén

Autoklávozás az alábbi két módszer valamelyikével végezhető:

1. Hagyományos fertőtlenítés: csomagolja be a fénykábelt/műszert egy sebészeti kendőbe és helyezze egy tiszta (nyitott tetejű) tálcára. Az autoklávozást 121 °C-on, 1 bar nyomáson végezze.

2. Gyors autokláv esetében csomagolja be a fénykábelt/műszert egy sebészeti kendőbe és helyezze egy tiszta (nyitott tetejű) tálcára. Az autoklávozást min. 3 percig, 134°C-on, 2 bar nyomáson végezze.

Az autoklávozás során bekövetkező nyomáskülönbség hatására a szilikontubusban kisebb buborékok jelenhetnek meg. A buborékok nincsenek hatással a fénykábelre és bizonyos idő elteltével feloszlanak. A formaldehyddel, ethylén-oxiddal vagy plazmasterilizációval végzett sterilizálás is ajánlott módszer, de tilos az eszközöket hőlég-sterilizálásnak alávetni.

Tisztítás:

A fénykábel/műszer használat után szennyezett lehet, ezért tisztítsa meg alaposan egy finom szálú kefével, meleg vizes/ szappanos oldatban az esetleges szennyeződés eltávolítása érdekében. Tilos a fénykábelt/műszert mosó/mosogató gépben tisztítani! A tisztítást olajmentes tisztítószerrel végezze. Ne használjon szintetikus mosószert, mivel ezek a tisztítószerek felszívódhatnak és ennek következményeként károsíthatják a fénykábel burkolatát. Tisztítás után alaposan öblítse le meleg, de nem forró vízben. Ezután végezzen desztillált vizes öblítést és fertőtlenítse. Külön figyelni kell a vértelenítő, sterilizáló, tisztító szerek előírás szerinti felhasználására! (megfelelő feloldás, előírt áztatási/tisztítási idő)

Fontos!

1. A fénykábelt/műszert ne használja az eredeti tervezéstől vagy gyártástól eltérő eszközzel. XENON fényforráshoz csak arra alkalmas fénykábelt/eszközt szabad használni, különben a fényforrás felőli rész károsodhat! Lehetőleg kerülni kell az éles felületekkel vagy hegyes tárgyakkal való közvetlen érintkezést, egyéb mechanikai hatásokat, elejtést stb. mivel ekkor a burkolat megsérülhet és így a fénykábel/műszer használhatatlanná válhat.

2. A fénykábelt csak nagy ívben, óvatosan hajtsa meg! Ha a kábel megtörik, az üvegszál elszakad, ’megvakul’, így használhatatlanná válik!

3. Fényvezető eszközökkel soha ne világítson közvetlenül a szembe, mert látáskárosodáshoz vezethet!

4. Különösen fontos, hogy – a lehető leghatékonyabb fényátvitel érdekében – a fénykábel köteg nyílásának mérete illeszkedjen ahhoz az eszközhöz, amellyel használni kívánjuk.

5. Bizonyosodjon meg róla, hogy az autoklávozás a maximális hőmérséklet figyelembevételével történik.

A fénykábelt/műszert autoklávozás után nem szabad hirtelen lehűteni. Ne mártsa vagy öblítse hideg vízben vagy egyéb folyadékban, a hirtelen hőmérséklet-változás az üvegszál törését eredményezheti. A kiterjedt törések fénytovábbítási veszteséget okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezze a fényvezető köteg nyílását közvetlenül a beteghez vagy gyúlékony anyag közelébe (pl. szövet, géz, stb.), mivel a fényátvitel során a fényvezető nyílás nagy hőmérsékletet közvetít!

Fentiek be nem tartása az eszközök rongálódásához, idő előtti elhasználódásához, ún. bevakulásához vezethet

Vásárlói tájékoztató/használati útmutató orvosi kézi műszerekhez

 • Használat előtt távolítsa el az eszközről a csomagolást és az élvédőket!
 • A kézi műszer korlátlan ideig, többször is használható. A minél hosszabb élettartam elérése érdekében kérjük rendeltetésszerűen használja, és a mellékelt tájékoztatók, valamint az előírásoknak megfelelően tartsa karban, tisztítsa, sterilizálja, használja az eszközt. Külön figyelni kell a vértelenítő/fertőtlenítő szerek előírás szerinti használatára! (megfelelő feloldás, előírt áztatási/tisztítási idő)
 • Garancia: A műszer típusától függően 24-48 hónap. Díjmentesen javítjuk vagy kicseréljük mindazon kézi műszereket, melyeknél rendeltetésszerű használat mellett megmunkálásból vagy alapanyagból eredő hiba van! A garanciaidő letelte után vállaljuk a műszerek folyamatos javítását, karbantartását.
 • A rozsdamentes acélműszerek csak ideális körülmények között rozsdamentesek. Ha a korszerű, korrózióálló acélból készült műszereket helyesen kezeljük, hosszú élettartamúak lesznek. A használaton kívüli műszereket száraz, sav és lúg gőzeitől mentes helyiségben tároljuk. A műszerek használata során fellépő természetes kopás miatti javítást csak szakember végezheti. A hosszabb élettartam elérése érdekében kerüljük a műszerek dobálását, összeütődését, elejtését; óvjuk az eszközöket a mechanikai, vegyi és egyéb károsító hatásoktól!
 • A kézi műszereket csak megfelelően képzett személyzet használhatja az eredeti rendeltetésének és a vonatkozó szabályoknak megfelelően az arra kijelölt helyen és a megfelelő körülmények között.
 • Éllel vagy bármilyen vágó/szúró felülettel rendelkező műszer esetén vigyázni kell, hogy semmilyen testrésszel, védőruhával -pl. kesztyű- ill. más eszközzel ne érintkezzen ez a felület, mert sérülést, károsodást okozhat.
  Csak a műszer rendeltetésének megfelelő anyagú – pl: textilia, kötszer, bőr stb.- és állagú dolgokat vágjon/fogjon/tartson stb. az eszközzel.
 • A biztos fogás, és a megfelelő működtetés érdekében a gyűrűvel rendelkező műszereket a gyűrűnél, a nyéllel rendelkező műszereket a nyélnél, egyéb esetben a felületen kialakított recézett/süllyesztett stb. résznél fogva tartsa ill. használja az eszközöket.
 • Zárral rendelkező műszereknél vigyázni kell, hogy használat ill. tisztítás közben a bőr vagy a védőruházat ne kerüljön a zárak közé, mert sérülést ill. károsodást okozhat.
 • Fogó eszközöknél klf. érfogók, tamponfogók, csipeszek stb. a fogórész ill. a pofák közé soha ne tegye semmilyen testrészét, mert sérülést okozhat.
 • Elektromos csatlakozású, ill. szigetelt eszközöknél minden esetben ellenőrízze a pontos csatlakozást, és a szigetelés épségét. A szigeteléssel ellátott műszereket csak a szigetelt résznél szabad fogni! A helytelen használat sérülést, égést, zárlatot ill. az eszköz károsodását okozhatja!
 • Fényvezető eszközöknél minden esetben ellenőrízze a pontos csatlakozást, mert a helytelen használat fényveszteséget, túlmelegedést, ill az eszköz károsodását okozhatja! Fényvezető eszközzel soha ne világítson közvetlenül a szembe!
 • Az egyéb tudnivalókat a szállításkor mellékelt dokumentumok tartalmazzák.

 

Kérje árajánlatunkat!

Válogassa ki a kívánt termékeket katalógusunkból, és néhány kattintással küldje el részünkre.

Kapcsolat

Telefon

Bíró Csaba   +36 30 436 8624
Bíró Tibor   +36 30 299 4678

E-mail

biroorvmusz@t-online.hu

Cím

H-4031 Debrecen, Bartók Béla u. 66.

© 2021 Minden jog fenntartva!
Bíró Antal orvosi műszerész mester
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ